1.Στοιχεία ιδιοκτήτη: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ κ.α.

2.Στοιχεία ακινήτου: Εμβαδόν, Χρήση, Έτος κατασκευής, Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου

3.Στοιχεία Υπεύθυνου Επικοινωνίας (Αν πρόκειται για άλλον, πέρα του ωφελούμενου)

4.Δελτίο Ταυτότητας ή Διαβατήριο

5.Το τελευταίο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος

6.Το τελευταίο αντίγραφο της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1)

7.Αντίγραφο της Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (Ε9)

8.Για ενοικιαζόμενη κατοικία ή κατοικία που παραχωρείται δωρεάν: Πλέον πρόσφατο αντίγραφο Αναλυτικής Κατάστασης για τα Μισθώματα Ακινήτων (Ε2)

9.Για κατοικία που χρησιμοποιείται από συγκύριο: Αντίγραφο Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) συγκύριου εφόσον αυτός το χρησιμοποιεί ως κατοικία

10.Αν υπάρχουν προστατευόμενα μέλη με εισόδημα πέραν του μηδενικού, αντίγραφο της δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό

11.Αν ο ιδιοκτήτης είναι ταυτόχρονα προστατευόμενο μέλος, πρόσφατο αντίγραφο της δήλωσης
Φορολογίας Εισοδήματος (Ε1) και Εκκαθαριστικό των υπόχρεων φορολογικής δήλωσης

12.Οικοδομική Άδεια του κτιρίου ή έγγραφο τακτοποίησης αυθαιρέτου ή βεβαίωση
πολεοδομίας για νομίμως υφιστάμενο κτίσμα

13.Κάτοψη ορόφου, Τοπογραφικό Διάγραμμα και μελέτη θερμομόνωσης εφόσον υπάρχουν

14.Έγγραφα Κτηματολογίου

15.Ενεργειακό Πιστοποιητικό εφόσον υπάρχει

16.Συμβόλαιο ακινήτου και μεταγραφή στο υποθυκοφυλακείο για πρόσφατη απόκτηση ακινήτου

17.Αντίγραφο Λογαριασμού ΔΕΗ ή άλλης εταιρίας

18.Βεβαίωση ΟΤΑ αν η διεύθυνση που αναγράφεται στο νομιμοποιητικό έγγραφο είναι διαφορετική από την σημερινή διεύθυνση του ακινήτου

ΔEITE AKOMA

 

Καλύπτουμε Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Σερρών, Ν. Κιλκίς, , Ν. Δράμας, Ν. Καβάλας, Ν. Χαλκιδικής

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος ΕΔΩ ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί μας