ΑΔΕΙΑ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ ΝΕΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Περιλαμβάνει:

– Tις τεχνικές μελέτες (Αρχιτεκτονική, Στατική, Σύνταξη Τοπογραφικού Διαγράμματος, Μηχανολογική και Ενεργειακή Μελέτη).
– Διεκπεραίωση στην αρμόδια πολεοδομική υπηρεσία.
– Υποβολή των υπόλοιπων δικαιολογητικών και εγκρίσεων σε άλλους φορείς.
– Την εξόφληση των απαραίτητων εισφορών και κρατήσεων και υποβολή τους στην πολεοδομία.

Οι εγκρίσεις που απαιτούνται ποικίλλουν αναλόγως την περίπτωση π.χ. έγκριση από Δ.Ε.Η, Ε.Π.Α. , Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εφορία, Υποθηκοφυλάκιο, Δασαρχείο, Αρχαιολογία κ.α. . Για τον λόγο αυτό γίνεται από πλευράς του γραφείου μας η προσπάθεια να επισπεύδεται η παραπάνω διαδικασία οργανώνοντας με τον βέλτιστο τρόπο την σειρά που πρέπει να ακολουθηθεί.

Οι απαιτούμενες μελέτες εξαρτώνται από το είδος της άδειας και το μέγεθος του έργου.

• Άδεια αλλαγής χρήσης χώρου

Απαιτείται όταν αλλάζει η λειτουργική χρήση ενός χώρου π.χ. περίπτωση αλλαγής εμπορικού καταστήματος σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος.

Αναλόγως την περίπτωση υποβάλλονται μελέτες και δικαιολογητικά όπως και στην ανέγερση νέου κτιρίου.

Συνήθως απαιτείται τοπογραφικό διάγραμμα, νέα μελέτη ύδρευσης και αποχέτευσης λόγω κατασκευής νέων εγκαταστάσεων και αναλόγως τον “πληθυσμό” του καταστήματος μελέτη πυρασφάλειας.

• Άδεια Διαρρυθμίσεων

Για εσωτερικές διαρρυθμίσεις αυτοτελούς ιδιοκτησίας οι οποίες δεν τροποποιούν την επιφάνεια και τον φέροντα οργανισμό της, δεν απαιτείται Άδεια Δόμησης αλλά αναλόγως την περίπτωση Άδεια Μικρής Κλίμακας ή Εργασίες με 48ωρη ενημέρωση όπως περιγράφονται παρακάτω. Όταν οι διαρρυθμίσεις είναι μεγάλης κλίμακας και αφορούν σε συνένωση ή διαχωρισμό διαμερισμάτων με εκτεταμένες επεμβάσεις στις εγκαταστάσεις, απαιτείται κανονική άδεια δόμησης.

Νεες κατασκευές

Έρευνα: αναλαμβάνουμε τον σχεδιασμό του κτιριακού έργου σύμφωνα με τους όρους δόμησης της περιοχής, την τοπογραφική αποτύπωση του οικοπέδου και την αρχιτεκτονική προμελέτη με βάση τις ιδιαιτερότητες του έργου και τις απαιτήσεις του ενδιαφερόμενου.

Μελέτες : Αναλαμβάνουμε την εκπόνησης όλων των μελετών που συνοδεύουν το φάκελο της άδειας δόμησης, όπως αρχιτεκτονικές, στατικές, τοπογραφικές, κ.α.

Αδειοδότηση: Αναλαμβάνουμε τη διαδικασία της έκδοσης της οικοδομικής άδειας που απαιτείται για τις εργασίες που θα εκτελεστούν στο κτιριακό έργο, υποβάλλοντας τον πλήρη φάκελο με τα σχέδια και όλες τις απαιτούμενες μελέτες, εγκρίσεις και δικαιολογητικά στην αρμόδια Υπηρεσία Δόμησης.

Άδειες Προσθήκης καθ’ύψους και κατ’επέκταση ακολουθείτε η διαδικασία για Νέες κατασκευές

Άδειες αλλαγής Χρήσης Ακινήτων

Αναλαμβάνουμε την μετατροπή αποθήκης σε κατάστημα ή το αντίστροφο, ειδικά κτίρια σε ενοικιαζόμενα δωμάτια ή σε ξενοδοχεία

Αδειες μικρής κλίμακας
Άδειες λειτουργίας

Αναλαμβάνουμε άδειες λειτουργίας (π.χ. εργαστηρίων, εστίασης, καφέ.). Ελέγχουμε την καταλληλότητα του ακινήτου λαμβάνουμε τις ειδικές εγκρίσεις από τους αρμόδιους φορείς σχεδιάζουμε την καλή λειτουργία της εκάστοτε επιχείρησης δημιουργούμε διάγραμμα ροής παραθέτουμε τις τεχνικές εκθέσεις εκδίδουμε την μελέτη ενεργητικής πυροπροστασίας ώστε να εκδοθεί το πιστοποιητικό πυρασφάλειας και ολοκληρώνουμε τον τεχνικό φάκελο της επιχείρησης.

Βεβαιώσεις Μηχανικού

Αναλαμβάνουμε Βεβαιώσεις περί νομιμότητας για περιπτώσεις μεταβίβασης, γονικής παροχής, δωρεάς ακινήτων καθώς Βεβαιώσεις κύριας χρήσης για επαγγελματικούς χώρους και Βεβαιώσεις χρήση γης για την λειτουργία καταστημάτων και νόμιμη εγκατάστασή τους.