Μετά την ολοκλήρωση υποβολής της αίτησης και αφού ληφθεί ο εξαψήφιος ηλεκτρονικός αριθμός πρωτοκόλλου, εφόσον είναι επιθυμητή η λήψη δανείου, μπορούμε να καταστήσουμε την αίτησή στο πληροφοριακό σύστημα ως “ενεργή για λήψη δανείου”. Για να γίνει αυτό, πρέπει να συμπληρωθούν τα στοιχεία που ζητούνται, μεταξύ των οποίων και τυχόν στοιχεία εγγυητή. Στο σημείο αυτό μπορεί να γίνει επιλογή και του ποσού του επιθυμητού δανείου.

Αν το αίτημα του ενδιαφερόμενου για λήψη δανείου δεν γίνει δεκτό, έχει τη δυνατότητα να υποβάλει εκ νέου αίτημα δανείου, επιλέγοντας διαφορετικό Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό. Σε περίπτωση που το ποσό έγκρισης από τον Χρηματοπιστωτικό Οργανισμό είναι μικρότερο από το ποσό που έχει αιτηθεί, τότε υπάρχει η δυνατότητα το υπολειπόμενο ποσό της ιδιωτικής συμμετοχής να καλυφθεί με ιδία κεφάλαια. Τέλος, υπάρχει η δυνατότητα σε κάθε χρονικό σημείο να γίνει αμετάκλητη δήλωση για μη λήψη δανείου και να προχωρήσουμε την αίτησή σε κατάσταση “προς υπαγωγή”.

ΔEITE AKOMA

 

Καλύπτουμε Ν. Θεσσαλονίκης, Ν. Σερρών, Ν. Κιλκίς, , Ν. Δράμας, Ν. Καβάλας, Ν. Χαλκιδικής

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος ΕΔΩ ώστε να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί μας