ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Αναλαμβάνουμε τη σύνταξη τοπογραφικών διαγραμμάτων. Το τοπογραφικό διάγραμμα, είναι μια ολοκληρωμένη τοπογραφική μελέτη που περιέχει:

• Την έρευνα μηχανικού
• Τις μετρήσεις πεδίου
• Τις εργασίες γραφείου

Το τοπογραφικό διάγραμμα το χρειαζόμαστε σε:

1. Τοπογραφική μελέτη για την έκδοση οικοδομικών
1.1. Στις εντός σχεδίου περιοχές
1.2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές
2. Συμβόλαια
2.1. Στις εντός σχεδίου περιοχές
2.2. Στις εκτός σχεδίου περιοχές
3. Σε πράξεις τακτοποίησης και αναλογισμού
4. Σε τοπογραφικά διαγράμματα για κυκλοφοριακές συνδέσεις
5. Σε τοπογραφικά διαγράμματα για χαρακτηρισμό έκτασης

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη κάθε μορφής τοπογραφικού διαγράμματος. Η γνώση του αντικειμένου, η εμπειρία μας και ο άρτιος εξοπλισμός μας είναι η εγγύηση για το αποτέλεσμα.