ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Αναλαμβάνουμε την έκδοση του ενεργειακού σας πιστοποιητικού. Το ενεργειακό πιστοποιητικό έχει μπει τα τελευταία χρόνια στη ζωή μας, αφού είναι απαραίτητη για κάθε επιπλέον χρήση. Από τις 1/1/2016 το ενεργειακό πιστοποιητικό είναι πλέον υποχρεωτικό και για ακίνητα κάτω των 50 τ.μ. Είναι αναγνωρισμένο από το ΥΠΕΚΑ έγγραφο, που εκδίδεται από Ενεργειακό Επιθεωρητή και στο οποίο αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Με το πιστοποιητικό το κάθε κτίριο κατατάσσεται σε ενεργειακή κατηγορία (υπάρχουν εννέα κατηγορίες από Α+ έως Η), ενώ ο επιθεωρητής καταγράφει και συστάσεις για τη βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης του Κτιρίου.

Η διαδικασία για την έκδοση του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης

• Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής του κτιρίου επικοινωνεί με τον ενεργειακό επιθεωρητή και του αναθέτει την ενεργειακή επιθεώρηση για την έκδοση του Π.Ε.Α.
• Ο επιθεωρητής ενημερώνει τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή για τις πληροφορίες που θα χρειαστεί για τη διενέργεια της επιθεώρησης.
• Ο ιδιοκτήτης / διαχειριστής εξασφαλίζει τη δυνατότητα πρόσβασης στους εσωτερικούς κοινόχρηστους και ιδιόκτητους χώρους για την επιθεώρησή τους.
• Ο επιθεωρητής αναλαμβάνει τη διαδικασία έκδοσης του Π.Ε.Α. Με την έκδοσή του, ο επιθεωρητής υπογράφει και σφραγίζει αντίγραφό του Π.Ε.Α. στον ιδιοκτήτη / διαχειριστή του κτιρίου.

Τα δικαιολογητικά για το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης

Για να εκδοθεί το Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, είναι απαραίτητα τα παρακάτω δικαιολογητικά :
• Στοιχεία του ιδιοκτήτη ή των ιδιοκτητών (Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ)
• Αριθμός οικοδομικής άδειας για κτίρια κτισμένα μετά το 1983
• Έτος κατασκευής για κτίρια κτισμένα πριν το 1983
• Αρχιτεκτονικά σχέδια (κάτοψη, τομή, τοπογραφικό)
• Hλεκτρολογικά σχέδια
• Δήλωση ιδιοκτησίας στο κτηματολόγιο
• Φύλλο συντήρησης λέβητα