IMG_1370
IMG_1369
IMG_1368
IMG_1367
IMG_1366
IMG_1365
IMG_1364
IMG_1363

Ριζική ανακαίνιση σε γραφείο που κατασκευάστηκε το ’62. Έγινε διαρρύθμιση στον εσωτερικό χώρο, καθώς και αντικατάσταση κουφωμάτων και δαπέδων. Επίσης πραγματοποιήθηκε επένδυση τοίχων με διακοσμητικές πέτρες και τούβλα, ξύλα και γυψοσανίδα. Ακόμη, έγιναν ριζικές αλλαγές στο ηλεκτρολογικό δίκτυο και σε δομημένη καλωδίωση ως προς το δίκτυο και το ίντερνετ.

Το έργο
Ριζική ανακαίνιση σε γραφείο που κατασκευάστηκε το ’62. Έγινε διαρρύθμιση στον εσωτερικό χώρο, καθώς και αντικατάσταση κουφωμάτων και δαπέδων. Επίσης πραγματοποιήθηκε επένδυση τοίχων με διακοσμητικές πέτρες και τούβλα, ξύλα και γυψοσανίδα. Ακόμη, έγιναν ριζικές αλλαγές στο ηλεκτρολογικό δίκτυο και σε δομημένη καλωδίωση ως προς το δίκτυο και το ίντερνετ.