ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ

Αναλαμβάνουμε την υλοποίηση του προγράμματος “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ ΟΙΚΟΝ” . Eίναι ένα συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα που παρέχει κίνητρα στους πολίτες για να βελτιώσουν την ενεργειακή απόδοση του σπιτιού τους εξοικονομώντας χρήματα.

Βασικές προϋποθέσεις:

• Η κατοικία να χρησιμοποιείται ως κύρια.
• Να υφίσταται νόμιμα, δηλαδή να διαθέτει οικοδομική άδεια ή άλλο νομιμοποιητικό έγγραφο.
• Να έχει καταταχθεί βάσει του Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ),το οποίο θα πρέπει να έχει εκδοθεί μετά την 26/11/2017
• Να μην έχει κριθεί κατεδαφιστέα.
• Nα μην έχει υποβάλει άλλη αίτηση για το ίδιο ακίνητο
• Nα έχει δικαίωμα κυριότητας (πλήρους ή ψιλής) ή επικαρπίας σε επιλέξιμη κατοικία που έχει αποκτηθεί μέχρι την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος.

Διαδικασία

• Προέγκριση δανείου στα υποκαταστήματα των συνεργαζόμενων Τραπεζών-Πρώτη ενεργειακή επιθεώρηση,
• Υποβολή αίτησης και δικαιολογητικών,
• Υπαγωγή αίτησης ενδιαφερόμενου – Υπογραφή δανειακής Σύμβασης-Εκταμίευση προκαταβολής,
• Υλοποίηση Παρεμβάσεων – Δεύτερη Ενεργειακή Επιθεώρηση
• Προσκόμιση δικαιολογητικών – Εκταμίευση λοιπού δανείου και επιχορήγησης.

Προϋπολογισμός των παρεμβάσεων, δύναται να ανέλθει έως και τις €25.000 και οι εργασίες, που χρηματοδοτούνται είναι οι κάτωθι:

⦁ Αντικατάσταση κουφωμάτων.
⦁ Τοποθέτηση/αναβάθμιση θερμομόνωσης.
⦁ Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης/ψύξης.
⦁ Εγκατάσταση συστήματος ζεστού νερού με χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας

Παροχές του προγράμματος είναι:

⦁ Επιχορήγηση που μπορεί να ανέλθει στο 70% του επιλέξιμου προϋπολογισμού.
⦁ Κάλυψη κόστους ενεργειακών επιθεωρήσεων και συμβούλου έργου και τυχόν μελετών/ εκδόσεων αδειών-εγκρίσεων.
⦁ Δυνατότητα λήψης άτοκου δανείου.