Η ψηφιακή πλατφόρμα τίθεται σε πλήρη λειτουργία από την αρχή του νέου έτους. Για ένα μήνα, ως και την 31η Ιανουαρίου 2021, το νέο σύστημα θα λειτουργεί σε προαιρετική βάση, παράλληλα με την ισχύουσα σήμερα διαδικασία. Μετά την παρέλευση αυτού, η καταχώρηση της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας […]