Κ. Καμήλα Ν. Σερρών Στο συγκεκριμένο σπίτι έγινε καταγγελία αυθαίρετου, στη συνέχεια με νόμιμες διαδικασίες  αποδείχθηκε η μη ύπαρξη παράνομων διενεργειών και ολοκληρώθηκε με έκδοση αδείας προ του ’55.
ΠΕΠΟΝΙΑ ΣΕΡΡΩΝ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ α) ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ ΥΠΟΣΤΕΓΟ ΚΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 1965, β) ΑΠΟΘΗΚΗ, γ) ΣΤΑΥΛΟΣ ΜΕ ΗΜΙΥΠΑΙΘΡΙΟ ΧΩΡΟ ΚΤΙΣΜΕΝΟ ΠΡΙΝ ΤΟ 1963. ΥΠΗΡΧΑΝ ΔΥΟ ΑΔΕΙΕΣ «ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ» ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΠΟΘΗΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΙΑ. ΜΑΪΟΣ ΤΟΥ 2011