Κ. Καμήλα Ν. Σερρών Στο συγκεκριμένο σπίτι έγινε καταγγελία αυθαίρετου, στη συνέχεια με νόμιμες διαδικασίες  αποδείχθηκε η μη ύπαρξη παράνομων διενεργειών και ολοκληρώθηκε με έκδοση αδείας προ του ’55.