Ριζική ανακαίνιση σε σπίτι που κατασκευάστηκε το ’74. Έγινε διαρρύθμιση τόσο στον εσωτερικό χώρο, όσο και στον εξωτερικό υπαίθριο χώρο. Ακόμη, έγιναν ριζικές αλλαγές στο ηλεκτρολογικό και αποχετευτικό δίκτυο. Τέλος, για το κομμάτι της θέρμανσης έγινε συνδυασμός πετρελαίου και τζακολέβητα. Η αποθήκη υπέστη αλλαγή χρήσης [...]
Κ. Καμήλα Ν. Σερρών Στο συγκεκριμένο σπίτι έγινε καταγγελία αυθαίρετου, στη συνέχεια με νόμιμες διαδικασίες  αποδείχθηκε η μη ύπαρξη παράνομων διενεργειών και ολοκληρώθηκε με έκδοση αδείας προ του ’55.